שרות אונליין להוצאת ויזה לארה"ב תיירות/עסקים (B1/B2) שלא לצרכי הגירה

כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה תקפה כדי להיכנס לארצות הברית, ללא קשר לגיל.

עשרות ישראלים נעצרים מדי שנה בקניונים בארצות הברית עקב עבודה במכירות באופן לא חוקי. משרד החוץ הישראלי ושגרירות ארה"ב קוראים לישראלים צעירים שלא להפר את החוק, זאת כיוון שלא יוכל לעזור בנושא זה. להבהרה, חברת USA VISA CENTER אינה מזוהה עם ממשלת ארה"ב או שגרירות ארה"ב.

לפני תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון של מגיש הבקשה מונח לפניך.
נא למלא שאלון עבור כל מגיש בקשה בנפרד!
Image